Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van www.tuintotaal.net
De    informatie    op    deze    website    is    uitsluitend    bedoeld    als algemene     informatie.     Er     kunnen     geen     rechten     aan     de informatie     op     deze     website     worden     ontleend.     Hoewel TuinTotaal zorgvuldigheid   in   acht   neemt   bij   het   samenstellen en   onderhouden   van   deze   website   en   daarbij   gebruik   maakt van    bronnen    die    betrouwbaar    geacht    worden,    kunnen    wij niet   instaan   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   actualiteit   van de    geboden    informatie.    TuinTotaal garandeert    niet    dat    de website   foutloos   of   ononderbroken   zal   functioneren   of   vrij zijn   van   virussen.   TuinTotaal   wijst   iedere   aansprakelijkheid ten   aanzien   van   de   juistheid,   volledigheid,   actualiteit   van   de geboden   informatie   en   het   (ongestoord)   gebruik   van   deze website uitdrukkelijk van de hand.
Info. van derden, producten en diensten
Op   de   website   van   TuinTotaal.nl   staan   links   naar   websites van   derden,   wij   aanvaarden   geen   aansprakelijkheid   en   geen enkele   verantwoordelijkheid   voor   de   inhoud,   het   gebruik   of de   beschikbaarheid   van   websites   van   derden.   Het   gebruik van    dergelijke    links    is    voor    eigen    risico.    De    informatie    op dergelijke   websites   is   door   TuinTotaal   niet   nader   beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Informatie gebruiken
Alle   intellectuele   eigendomsrechten   en   andere   rechten   voor met   betrekking   tot   alle   op   of   via   deze   website   aangeboden informatie    (waaronder    alle    teksten,    grafisch    materiaal    en logo’s)   berusten   bij   TuinTotaal.net    .   Het   is   niet   toegestaan informatie   op   deze   website   over   te   kopiëren,   te   downloaden of   op   enigerlei   wijze   openbaar   te   maken,   te   verspreiden   of   te verveelvoudigen        zonder        voorafgaande        schriftelijke toestemming    van    TuinTotaal.    U    mag    informatie    op    deze website    wel    afdrukken    en/of    downloaden    voor    uw    eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
Wij     hebben het     recht     de     aangeboden     informatie,     met inbegrip   van   deze   disclaimer,   te   allen   tijde   te   wijzigen   zonder hiervan   nadere   aankondiging   te   doen.   Het   is   raadzaam   om regelmatig    te    controleren    of    de    op    of    via    deze    website aangeboden   informatie,   met   inbegrip   van   deze   disclaimer, gewijzigd is.
Toepasselijk recht
Op   deze   website   en   de   disclaimer   is   het   Nederlands   recht van   toepassing.   Alle   geschillen   uit   hoofde   van   of   in   verband met   deze   disclaimer   zullen   bij   uitsluiting   worden   voorgelegd aan   de   bevoegde   rechter   binnen   het   arrondissement   van TuinTotaal.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01.10.2018 
Wij   zijn   er   van   bewust   dat   u   vertrouwen   stelt   in   ons.   Wij   zien het   dan   ook   als   onze   verantwoordelijkheid   om   uw   privacy   te beschermen.    Op    deze    pagina    laten    we    u    weten    welke gegevens    we    verzamelen    als    u    onze    website    gebruikt, waarom   we   deze   gegevens   verzamelen   en   hoe   we   hiermee uw   gebruikservaring   verbeteren.   Zo   snapt   u   precies   hoe   wij werken.
Privacybeleid TuinTotaal
TuinTotaal    respecteert    de    privacy    van    alle    klanten    en gebruikers   van   onze   website.   Wij   dragen   er   zorg   voor   dat   de persoonlijke    informatie,    die    u    ons    verschaft    vertrouwelijk wordt   behandeld.   Deze   privacyverklaring   is   uitsluitend   van toepassing   op   de   diensten   van   TuinTotaal.net.   U   dient   zich ervan   bewust   te   zijn   dat   TuinTotaal   niet   verantwoordelijk   is voor   het   privacybeleid   van   andere   sites,   die   via   een   link   op onze   website   bereikbaar   zijn.   Wij   raden   u   aan   bij   het   via   onze website    benaderen    van    websites    van    derden    telkens    de privacy   statement   en   disclaimer   van   die   andere   website   te raadplegen.   U   kunt   zien   dat   u   niet   meer   op   onze   website bent als de URL is gewijzigd.
Wanneer   u   zich   aanmeldt   (newsletter)   voor   de   diensten   van TuinTotaal.net,     vragen     we     u     om     persoonsgegevens     te verstrekken.    Deze    gegevens    worden    opgeslagen    in    het klantensysteem   van   TuinTotaal   en   uitsluitend   gebruikt   om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Terug naar Homepage
tuintotaal.net / diens eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud op deze website
Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van www.tuintotaal.net
De    informatie    op    deze    website    is    uitsluitend    bedoeld    als algemene     informatie.     Er     kunnen     geen     rechten     aan     de informatie     op     deze     website     worden     ontleend.     Hoewel TuinTotaal zorgvuldigheid   in   acht   neemt   bij   het   samenstellen en   onderhouden   van   deze   website   en   daarbij   gebruik   maakt van    bronnen    die    betrouwbaar    geacht    worden,    kunnen    wij niet   instaan   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   actualiteit   van de    geboden    informatie.    TuinTotaal garandeert    niet    dat    de website   foutloos   of   ononderbroken   zal   functioneren   of   vrij zijn   van   virussen.   TuinTotaal   wijst   iedere   aansprakelijkheid ten   aanzien   van   de   juistheid,   volledigheid,   actualiteit   van   de geboden   informatie   en   het   (ongestoord)   gebruik   van   deze website uitdrukkelijk van de hand.
Info. van derden, producten en diensten
Op   de   website   van   TuinTotaal.nl   staan   links   naar   websites van   derden,   wij   aanvaarden   geen   aansprakelijkheid   en   geen enkele   verantwoordelijkheid   voor   de   inhoud,   het   gebruik   of de   beschikbaarheid   van   websites   van   derden.   Het   gebruik van    dergelijke    links    is    voor    eigen    risico.    De    informatie    op dergelijke   websites   is   door   TuinTotaal   niet   nader   beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Informatie gebruiken
Alle   intellectuele   eigendomsrechten   en   andere   rechten   voor met   betrekking   tot   alle   op   of   via   deze   website   aangeboden informatie    (waaronder    alle    teksten,    grafisch    materiaal    en logo’s)   berusten   bij   TuinTotaal.net    .   Het   is   niet   toegestaan informatie   op   deze   website   over   te   kopiëren,   te   downloaden of   op   enigerlei   wijze   openbaar   te   maken,   te   verspreiden   of   te verveelvoudigen        zonder        voorafgaande        schriftelijke toestemming    van    TuinTotaal.    U    mag    informatie    op    deze website    wel    afdrukken    en/of    downloaden    voor    uw    eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
Wij     hebben het     recht     de     aangeboden     informatie,     met inbegrip   van   deze   disclaimer,   te   allen   tijde   te   wijzigen   zonder hiervan   nadere   aankondiging   te   doen.   Het   is   raadzaam   om regelmatig    te    controleren    of    de    op    of    via    deze    website aangeboden   informatie,   met   inbegrip   van   deze   disclaimer, gewijzigd is.
Toepasselijk recht
Op   deze   website   en   de   disclaimer   is   het   Nederlands   recht van   toepassing.   Alle   geschillen   uit   hoofde   van   of   in   verband met   deze   disclaimer   zullen   bij   uitsluiting   worden   voorgelegd aan   de   bevoegde   rechter   binnen   het   arrondissement   van TuinTotaal.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01.10.2018 
Wij   zijn   er   van   bewust   dat   u   vertrouwen   stelt   in   ons.   Wij   zien het   dan   ook   als   onze   verantwoordelijkheid   om   uw   privacy   te beschermen.    Op    deze    pagina    laten    we    u    weten    welke gegevens    we    verzamelen    als    u    onze    website    gebruikt, waarom   we   deze   gegevens   verzamelen   en   hoe   we   hiermee uw   gebruikservaring   verbeteren.   Zo   snapt   u   precies   hoe   wij werken.
Privacybeleid TuinTotaal
TuinTotaal    respecteert    de    privacy    van    alle    klanten    en gebruikers   van   onze   website.   Wij   dragen   er   zorg   voor   dat   de persoonlijke    informatie,    die    u    ons    verschaft    vertrouwelijk wordt   behandeld.   Deze   privacyverklaring   is   uitsluitend   van toepassing   op   de   diensten   van   TuinTotaal.net.   U   dient   zich ervan   bewust   te   zijn   dat   TuinTotaal   niet   verantwoordelijk   is voor   het   privacybeleid   van   andere   sites,   die   via   een   link   op onze   website   bereikbaar   zijn.   Wij   raden   u   aan   bij   het   via   onze website    benaderen    van    websites    van    derden    telkens    de privacy   statement   en   disclaimer   van   die   andere   website   te raadplegen.   U   kunt   zien   dat   u   niet   meer   op   onze   website bent als de URL is gewijzigd.
Wanneer   u   zich   aanmeldt   (newsletter)   voor   de   diensten   van TuinTotaal.net,     vragen     we     u     om     persoonsgegevens     te verstrekken.    Deze    gegevens    worden    opgeslagen    in    het klantensysteem   van   TuinTotaal   en   uitsluitend   gebruikt   om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Terug naar Homepage
tuintotaal.net / diens eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud op deze website
Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van www.tuintotaal.net
De    informatie    op    deze    website    is    uitsluitend    bedoeld    als algemene     informatie.     Er     kunnen     geen     rechten     aan     de informatie     op     deze     website     worden     ontleend.     Hoewel TuinTotaal zorgvuldigheid   in   acht   neemt   bij   het   samenstellen en   onderhouden   van   deze   website   en   daarbij   gebruik   maakt van    bronnen    die    betrouwbaar    geacht    worden,    kunnen    wij niet   instaan   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   actualiteit   van de    geboden    informatie.    TuinTotaal garandeert    niet    dat    de website   foutloos   of   ononderbroken   zal   functioneren   of   vrij zijn   van   virussen.   TuinTotaal   wijst   iedere   aansprakelijkheid ten   aanzien   van   de   juistheid,   volledigheid,   actualiteit   van   de geboden   informatie   en   het   (ongestoord)   gebruik   van   deze website uitdrukkelijk van de hand.
Info. van derden, producten en diensten
Op   de   website   van   TuinTotaal.nl   staan   links   naar   websites van   derden,   wij   aanvaarden   geen   aansprakelijkheid   en   geen enkele   verantwoordelijkheid   voor   de   inhoud,   het   gebruik   of de   beschikbaarheid   van   websites   van   derden.   Het   gebruik van    dergelijke    links    is    voor    eigen    risico.    De    informatie    op dergelijke   websites   is   door   TuinTotaal   niet   nader   beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Informatie gebruiken
Alle   intellectuele   eigendomsrechten   en   andere   rechten   voor met   betrekking   tot   alle   op   of   via   deze   website   aangeboden informatie    (waaronder    alle    teksten,    grafisch    materiaal    en logo’s)   berusten   bij   TuinTotaal.net    .   Het   is   niet   toegestaan informatie   op   deze   website   over   te   kopiëren,   te   downloaden of   op   enigerlei   wijze   openbaar   te   maken,   te   verspreiden   of   te verveelvoudigen        zonder        voorafgaande        schriftelijke toestemming    van    TuinTotaal.    U    mag    informatie    op    deze website    wel    afdrukken    en/of    downloaden    voor    uw    eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
Wij     hebben het     recht     de     aangeboden     informatie,     met inbegrip   van   deze   disclaimer,   te   allen   tijde   te   wijzigen   zonder hiervan   nadere   aankondiging   te   doen.   Het   is   raadzaam   om regelmatig    te    controleren    of    de    op    of    via    deze    website aangeboden   informatie,   met   inbegrip   van   deze   disclaimer, gewijzigd is.
Toepasselijk recht
Op   deze   website   en   de   disclaimer   is   het   Nederlands   recht van   toepassing.   Alle   geschillen   uit   hoofde   van   of   in   verband met   deze   disclaimer   zullen   bij   uitsluiting   worden   voorgelegd aan   de   bevoegde   rechter   binnen   het   arrondissement   van TuinTotaal.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01.10.2018 
Wij   zijn   er   van   bewust   dat   u   vertrouwen   stelt   in   ons.   Wij   zien het   dan   ook   als   onze   verantwoordelijkheid   om   uw   privacy   te beschermen.    Op    deze    pagina    laten    we    u    weten    welke gegevens    we    verzamelen    als    u    onze    website    gebruikt, waarom   we   deze   gegevens   verzamelen   en   hoe   we   hiermee uw   gebruikservaring   verbeteren.   Zo   snapt   u   precies   hoe   wij werken.
Privacybeleid TuinTotaal
TuinTotaal    respecteert    de    privacy    van    alle    klanten    en gebruikers   van   onze   website.   Wij   dragen   er   zorg   voor   dat   de persoonlijke    informatie,    die    u    ons    verschaft    vertrouwelijk wordt   behandeld.   Deze   privacyverklaring   is   uitsluitend   van toepassing   op   de   diensten   van   TuinTotaal.net.   U   dient   zich ervan   bewust   te   zijn   dat   TuinTotaal   niet   verantwoordelijk   is voor   het   privacybeleid   van   andere   sites,   die   via   een   link   op onze   website   bereikbaar   zijn.   Wij   raden   u   aan   bij   het   via   onze website    benaderen    van    websites    van    derden    telkens    de privacy   statement   en   disclaimer   van   die   andere   website   te raadplegen.   U   kunt   zien   dat   u   niet   meer   op   onze   website bent als de URL is gewijzigd.
Wanneer   u   zich   aanmeldt   (newsletter)   voor   de   diensten   van TuinTotaal.net,     vragen     we     u     om     persoonsgegevens     te verstrekken.    Deze    gegevens    worden    opgeslagen    in    het klantensysteem   van   TuinTotaal   en   uitsluitend   gebruikt   om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Terug naar Homepage
tuintotaal.net / diens eigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud op deze website